top of page
Reunión de negocios en la mesa pequeña

Tot Sobre FUNDAE i Cursos Bonificats per a Empreses

Si sou una empresa que busqueu millorar les habilitats lingüístiques dels vostres empleats, no podeu perdre l'oportunitat d'aprofitar els cursos bonificats de FUNDAE. Aquests cursos permeten a les empreses formar els seus treballadors en idiomes, com l'anglès, d'una manera personalitzada i adaptada a les necessitats específiques.

 

Amb els cursos de FUNDAE, podràs garantir que els teus empleats adquireixin les habilitats lingüístiques necessàries per destacar en un entorn empresarial cada cop més globalitzat.

 

No perdis aquesta oportunitat i ofereix als teus empleats la formació que es mereixen!

Vista de Londres

Anglès per a Empreses a Barcelona

FUNDAE, coneguda anteriorment com a Fundació Tripartita, és l'entitat que administra i gestiona els ajuts destinats a la formació professional per a l'ocupació a l'àmbit laboral a Espanya. Aquesta organització exerceix un paper crucial en el desenvolupament i la implementació de polítiques de formació contínua, facilitant que les empreses accedeixin a formació bonificada per als seus treballadors.

01

Gestió del Crèdit per a la Formació

03

Enfocament Pràctic

02

Modalitats Flexibles

04

Cursos bonificats per a empreses

Amb el suport de FUNDAE, Essential for Business s'enorgulleix d'oferir cursos especialitzats d'anglès per a empreses a Barcelona, enfocant-se en habilitats comunicatives i comercials crucials, i facilitant a les empreses l'oportunitat d'utilitzar el crèdit de formació bonificada per invertir al capital més valuós: la seva gent.

GUIA FORMACIÓ BONIFICADA PAS A PAS

Maximitza el potencial de la teva empresa amb les oportunitats que ofereix FUNDAE per a la formació empresarial. A través d'un sistema ben estructurat de crèdits i bonificacions, podeu impulsar la capacitació dels vostres empleats en àrees clau per al negoci. Des de petites empreses fins a corporacions, l'esquema de finançament de FUNDAE, que evoluciona des de la coneguda Fundació Tripartita, obre la porta a una formació de qualitat.

1

Crèdit de Formació per a la teva Empresa

Aprofita els crèdits FUNDAE per capacitar el teu equip, amb un mínim de 420€ per a petites empreses i fins al 50% de la cotització per a les grans.

2

Requisits FUNDAE

Compleix amb FUNDAE: mantingues al dia les teves obligacions fiscals i de Seguretat Social, crea un pla de formació i tria proveïdors registrats.

3

Despeses de formació

Gestiona els costos de formació que inclouen honoraris, materials i despeses administratives; considera costos salarials si es capacita en horari laboral.

Com Sol·licitar Cursos Bonificats a través de FUNDAE (Antiga Fundació Tripartita)

4

Bonificació de Cursos FUNDAE

La bonificació pot cobrir una part significativa dels costos de formació. Per exemple, per a un curs de 40 hores amb un import màxim bonificable per participant de 13€/h, la bonificació total podria pujar a 520€ per participant.

5

Cofinançament privat amb FUNDAE

El cofinançament privat és el percentatge del cost del curs que l'empresa ha de pagar, variant del 5% al 40% segons la mida de l'empresa. És crucial tenir-ho en compte en calcular la bonificació FUNDAE.

logo fundae

Qui pot accedir a FUNDAE?

Requisits per Accedir a la Formació Bonificada de FUNDAE (Fundació Tripartida)

Distrito financiero español

01

Elegibilitat de l'Empresa

Per beneficiar-se de la formació bonificada i els cursos FUNDAE, la teva empresa ha d'estar establerta a Espanya. Assegureu-vos que la vostra organització compleix amb ser una entitat organitzadora de formació reconeguda per FUNDAE.

Llenar formulario de impuestos

02

Obligacions fiscals i laborals

Mantingues al dia les teves obligacions tributàries i laborals. La transparència fiscal i el compliment laboral són requisits FUNDAE essencials per accedir a la formació bonificada.

mujer de negocios

03

Registre a Entitats de Formació

Realitza tots els cursos de formació bonificada a través de proveïdors de formació que estiguin degudament registrats al Registre Estatal d'Entitats de Formació.

Com calcular el Crèdit FUNDAE? (Fundació Tripartita)

01

Per a empreses de 1 a 5 treballadors

El crèdit anual mínim és de 420€.

03

Per a empreses de 10 a 49 treballadors:

El crèdit anual és del 75% de la quantitat cotitzada l'any anterior en concepte de formació professional per a l'ocupació.

04

Per a empreses de 250 treballadors o més

El crèdit anual és del 50% de la quantitat cotitzada l'any anterior en concepte de formació professional per a l'ocupació. 

02

Per a empreses de 6 a 9 treballadors:

El crèdit anual és del 100% de la quantitat cotitzada l'any anterior en concepte de formació professional per a l'ocupació.

04

Per a empreses de 50 a 249 treballadors:

El crèdit anual és del 60% de la quantitat cotitzada l'any anterior en concepte de formació professional per a l'ocupació.

Calculadora del Crèdit FUNDAE

Descobreix el crèdit exacte disponible per a la teva empresa amb la nostra calculadora de crèdit de FUNDAE. Aquesta eina interactiva simplifica el procés d'estimació del crèdit per a formació bonificada, permetent planificar amb precisió la teva inversió en desenvolupament professional.

Estima el teu Crèdit per a Cursos Bonificats de FUNDAE

Esbrina quant pots estalviar en la formació del teu equip. Introdueix les dades fiscals de la teva empresa a la nostra calculadora i rebràs una estimació del crèdit que pots dedicar a cursos bonificats.

Quant es bonifica a FUNDAE?

Els límits màxims de bonificació per participant i hora de formació a FUNDAE varien segons la modalitat i el nivell de la formació.

Modalitat Presencial o Aula Virtual:

  • Nivell Superior: 13€/h

  • Nivell Bàsic: 9€/h

Modalitat Teleformació:

  • Tots els nivells: 7,5€/h

Tots els cursos d'essential for business tenen la bonificació superior de 13€/alumne/hora. 

Descobreix com et podem ajudar

Com sol·licitar cursos bonificats a través de FUNDAE

Dades dels participants

Cal proporcionar la informació dels participants que han finalitzat satisfactòriament com a mínim el 75% del curs.

Assistència mínima

Mínim del 75% o més del total dhores del curs. No són bonificables les faltes justificades per baixes laborals o vacances.

Registre d'assistència

Cal portar un registre precís de lassistència dels participants al llarg del curs. Aquest registre pot prendre diverses maneres, com ara llistes d'assistència en formació presencial o sistemes de seguiment d'assistència en línia.

Preguntes freqüents sobre la Bonificació amb FUNDAE

Puc sol·licitar crèdits de FUNDAE per a la formació de treballadors autònoms?

Sí, los autónomos con trabajadores a su cargo pueden beneficiarse de la formación bonificada siempre que estos coticen por formación profesional​.

¿Qué sucede si no utilizo todo el crédito de formación que tengo asignado con FUNDAE?

Las empresas con menos de 50 trabajadores pueden reservar el crédito de formación no utilizado para acumularlo hasta los dos ejercicios siguientes, comunicándolo a través de la aplicación de FUNDAE hasta el 30 de junio​.

Què passa si un treballador abandona el curs bonificat amb FUNDAE?

En cas que un participant abandoni la formació, cal informar tant l'entitat que organitza el curs com FUNDAE. Aquesta comunicació s'ha de fer dins dels primers 15 dies després de la interrupció del curs. Posteriorment, cal ajustar la suma de la bonificació d'acord amb les hores efectives de formació que s'hagin impartit. És crucial que els participants compleixin un mínim d'assistència del 75% del total del curs perquè la bonificació sigui aplicable. Els registres dassistència i avaluació verifiquen el compliment.

Puc fer la formació fora de l'horari laboral per bonificar-la amb FUNDAE?

És factible fer formació fora de l'horari laboral i que aquesta sigui bonificada a través de FUNDAE, sempre que es respectin certes condicions. Això requereix l‟existència d‟un conveni previ entre la companyia il‟empleat, facilitant així l‟accés del treballador a la formació en modalitat online. Aquest acord assegura que ambdues parts acordin en la participació en aquest entrenament, respectant les directrius establertes per a la bonificació.

Quantes hores de formació pot fer com a màxim al dia?

La formación bonificada con FUNDAE puede ser de un máximo de 8 horas al día​.

¿Cuánto tiempo hay que guardar la documentación de FUNDAE?

La documentació relacionada amb FUNDAE s'ha de conservar durant un període de 4 anys. Aquest termini comença a comptar des del moment que finalitza el termini de presentació dels TC (documents de cotització) del mes de desembre de l'exercici en curs. És crucial mantenir tota la documentació requerida per FUNDAE per evitar situacions en què es puguin requerir devolucions de les bonificacions aplicades, especialment en cas d'inspeccions_22200000-0000-0000-0000-00000000222_.

¿Cómo FUNDAE inspecciona el cumplimiento de los cursos?

FUNDAE inspecciona el compliment dels cursos bonificats mitjançant una sèrie de procediments i requeriments establerts per a les entitats de formació i les empreses que participen a la formació bonificada. A continuació, et detallo algunes de les pràctiques i tràmits rellevants per assegurar-ne el compliment:

  • Requisits Previs a la Formació: Les entitats de formació han de dissenyar i programar cursos que orientin a l'adquisició o millora de competències dels treballadors, han de ser impartits per docents qualificats i assegurar la qualitat tecnicopedagògica de la formació. Abans de començar qualsevol curs,cal notificar a FUNDAE diversos detalls com la denominació, objectius, descripció de les accions formatives, col·lectius destinataris, nombre de participants, mitjans pedagògics, entre d'altres​.

  • Durant el Curs: Han de realitzar-secontrols d'assistènciavalidats pel formador en cursos presencials, imitjançant registres d'accés a la plataforma en cursos en línia. A més, és important assegurar el desenvolupament satisfactori de les accions formatives, el seguiment i l'avaluació de les mateixes_22200000-0000-0000-0000-00000000222_.

  • Finalització i Bonificació: En finalitzar el curs, cal notificar a FUNDAE el nombre definitiu d'empleats que han participat a la bonificació FUNDAE, els costos del curs, i el mes en què s'aplicarà la bonificació. L'empresa podrà llavors aplicar la bonificació a les assegurances socials del mes en què va finalitzar la formació.

¿Qué tipo de inspecciones realiza FUNDAE?

FUNDAE duu a terme diferents tipus de seguiments i inspeccions per assegurar el compliment correcte dels cursos de formació bonificada. Aquestes inspeccions es poden classificar principalment en dos tipus: A Temps Reial (ETR) i Ex Post Immediates (EPI). Les inspeccions ETR es fan durant el desenvolupament del curs, mentre que les EPI tenen lloc un cop finalitzat el curs.

Durant aquestes inspeccions,es poden examinar diversos aspectes, com ara enquestes a formadors i alumnes, seguiment de cursos en modalitat aula virtual i presencial, i requeriments documentals específics. Aquestes actuacions de seguiment són generals i es duen a terme amb lobjectiu dassegurar la qualitat i adequació de la formació oferta.

Si FUNDAE detecta irregularitats durant les seves inspeccions o seguiments dels cursos de formació bonificada, les conseqüències poden variar segons la gravetat i la naturalesa de les infraccions.Les accions poden incloure des de la sol·licitud de devolució dels fons bonificats fins a sancions addicionals i, en casos greus, la inhabilitació per rebre bonificacions en el futur_22200000-0000-0000-0000-00000000222_.

London City

Per a més detalls i assistència en el procés de bonificació de cursos FUNDAE, no dubtis a contactar-nos

Aprofita la formació bonificada i fa el primer pas cap a una millora significativa en les habilitats lingüístiques de la teva organització!

bottom of page